מדיניות פרטיות

אנו באיפיניטי לאבס אר. אנד. די. בע"מ (ביחד עם החברות הקשורות לה – "Infinity Labs" או "אנחנו") מפעילים מסלולי הכשרה לתפקידים טכנולוגיים בהייטק ומציעים ללומדים בהן ("המשתלמים") שירותי השמה מול מיטב חברות ההייטק, הסטארט-אפים ומרכזי הפיתוח בישראל ("הלקוחות") (ביחד – "השירותים").

מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד אנו אוספים, מעבדים ומשתפים מידע אישי ("מידע") הנוגע לאנשים הבאים ("נושאי המידע"):

א. מבקרים באתר, לקוחות ושותפים עסקיים פוטנציאליים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט שלנו, לרבות מודעות ותוכן מקוון, דוא"ל או תקשורת אחרת שבשליטתנו (כולם ביחד – "אתרי Infinity Labs").

ב. מועמדים להכשרה שנרשמים לתיאום מבדק באמצעות אתרי Infinity Labs או שהומלצו בפנינו באמצעות הפניות חבר-מביא-חבר (כמפורט בסעיף 7), לצורך בדיקת התאמתם למסלולי ההכשרה שלנו ("המבדקים").

ג. מועמדים למשרות המפורסמות באתר מועמדים למשרות המפורסמות באתר שמשאירים את פרטיהם באמצעות דף הגשת המועמדות, לצורך בדיקת התאמתם למשרות המתפרסמות באתר מעת לעת.

מדיניות פרטיות זו נוגעת אליך ככל שאת או אתה נמנים עם נושאי המידע המתוארים לעיל ("את/ה" או "אתם").

בפרט, מדיניות פרטיות זו מתארת –

 1. איזה מידע אנו אוספים?
 2. מהן מטרות השימוש במידע?
 3. למי המידע יימסר?
 4. היכן המידע נשמר?
 5. עד מתי המידע יישמר?
 6. כיצד אנו משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות ניטור?
 7. כיצד נעמוד איתך בקשר?
 8. כיצד המידע מאובטח?
 9. איך ניתן לממש את זכויותיך ביחס למידע?
 10. הודעות כלליות ויצירת קשר


אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות שלפניכם וודאו שהיא מובנת לכם ושאתם מסכימים לאמור בה. יובהר שלא חלה עליכם כל חובה חוקית למסור לנו מידע הנוגע אליכם. בהתאם, אם אינכם מסכימים לאמור להלן, אנא הימנעו מלמסור לנו מידע הנוגע אליכם, לרבות שימוש באתרי Infinity Labs והרשמה לתיאום מבדק.


1. איזה מידע אנו אוספים?

א. מידע על מבקרים באתר, לקוחות ושותפים עסקיים פוטנציאליים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי Infinity Labs: כשאת או אתה גולשים באתרי Infinity Labs או מבקרים באירועים בהשתתפותנו, אנו עשויים לאסוף עליכם מידע, לרבות פרטים מסוימים עליכם או על המכשיר והתוכנה שבאמצעותם עשיתם כן. בהתאם לנסיבות ולמידע שהעמדתם לרשותנו, פרטים אלה עשויים לכלול את אלה –

 • נתוני שימוש באתרי Infinity Labs: נתוני שימוש טכניים, מידע סטטיסטי מצרפי ורישומי פעילות (כגון דפים שנצפו, לחיצות עכבר ואינטראקציות דומות), זמני התחברות והתנתקות מהאתר, כתובת IP ונתוני קישוריוּת, נתוני המכשיר שבאמצעותו התחברת (כגון סוג מכשיר ומערכת הפעלה, מזהה פרסום, סוג וגרסת דפדפן, מיקום כללי, אזור זמן והגדרות שפה), וכן קבצי העוגיות והפיקסלים שהותקנו על גבי המכשיר או שנעשה בהם שימוש בקשר אליו (כמפורט בסעיף 6);
 • מידע עסקי: שם, טלפון, כתובת דוא"ל, ארגון ותפקיד, וכן ניסיון, העדפות ותחומי עניין מקצועיים;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותוכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Infinity Labs.

אנו אוספים את המידע האמור ישירות מכם ו/או עקב האינטראקציה שלכם עם אתרי Infinity Labs, וכן באמצעות צדדים שלישיים כגון נותני השירותים שלנו (כמפורט בסעיף 3) או שותפינו העסקיים, בקשר ליוזמות עסקיות ולפעילויות ואירועים שאנו מארגנים או משתתפים בהם.


ב. מידע על מועמדים להכשרה: במסגרת הליך המיון שלך למסלולי ההכשרה שלנו, את או אתה עשויים למסור לנו מידע (או שנקבל אליו גישה בדרך אחרת), שעל פי רוב יכלול את אלה –

 • פרטי קשר וזיהוי: שם, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד, שם משתמש וסיסמה מגובבת;
 • השכלה: ציון פסיכומטרי, מוסד ותחומי לימוד אקדמיים, שנת סיום לימודים, ממוצע סיום תואר;
 • רקע תעסוקתי: קורות חיים, לרבות כישורים וניסיון מקצועי, קורסים ותעודות הסמכה, וכן תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מצב משפחתי, שירות צבאי ותחביבים (אם בחרת לפרטם בקורות החיים);
 • נתונים פומביים: נתונים הזמינים באופן פומבי, כגון פעילות ברשתות חברתיות (למשל, LinkedIn);
 • נתוני מבדקים: מידע שנאסף אגב השתתפותך במבדקי אישיות וכשירות הבוחנים את התאמתך למסלולי ההכשרה שלנו ואת פוטנציאל השתלבותך העתידית בעבודה עם הלקוחות שלנו, לרבות תשובות שנמסרו לנו בכתב ובעל פה, במענה לשאלוני בחינה ובראיונות טלפוניים ופרונטליים, נתוני שימוש במכשירים ותוכנות שהועמדו לרשותך במהלך המבדקים (כגון זמני תגובה, דפוסי הקלדה, לחיצות עכבר ואינטראקציות דומות), וניתוחם על ידי צוות הגיוס שלנו;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותוכני שיחות (בכתב או בעל פה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Infinity Labs (כגון צוות הגיוס שלנו);
 • כל מידע אחר שאת או אתה עשויים לספק לנו במהלך ובקשר למבדקים.

אנו אוספים את המידע האמור ישירות מכם, במסגרת הרשמתכם למבדקים ובמהלכם ו/או עקב האינטראקציה שלכם עם אתרי Infinity Labs, וכן באמצעות צדדים שלישיים כגון נותני השירותים שלנו (כמפורט בסעיף 3) והפניות חבר-מביא-חבר (כמפורט בסעיף 7).


ג. מידע על מועמדים למשרות: במסגרת הגשת מועמדות למשרות המתפרסמות באתר שלנו, את או אתה עשויים למסור לנו מידע (או שנקבל אליו גישה בדרך אחרת), שעל פי רוב יכלול את אלה –

 • פרטי קשר וזיהוי: שם, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד;
 • השכלה: ציון פסיכומטרי, מוסד ותחומי לימוד אקדמיים, שנת סיום לימודים, ממוצע סיום תואר;
 • רקע תעסוקתי: קורות חיים, לרבות כישורים וניסיון מקצועי, קורסים ותעודות הסמכה, וכן תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מצב משפחתי, שירות צבאי ותחביבים (אם בחרת לפרטם בקורות החיים);
 • נתונים פומביים: נתונים הזמינים באופן פומבי, כגון פעילות ברשתות חברתיות (למשל, LinkedIn);
 • נתוני מבדקים: מידע שנאסף אגב השתתפותך במבדקי אישיות וכשירות הבוחנים את התאמתך לעבודה אצלנו, לרבות תשובות שנמסרו לנו בכתב ובעל פה, במענה לשאלוני בחינה ובראיונות טלפוניים ופרונטליים;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותוכני שיחות (בכתב או בעל פה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Infinity Labs (כגון צוות הגיוס שלנו);
 • כל מידע אחר שאת או אתה עשויים לספק לנו במהלך ובקשר למבדקים.

אנו אוספים את המידע האמור ישירות מכם, במסגרת הגשת מועמדותכם למשרה אצלנו ובחינת התאמתכם למשרה כאמור ו/או עקב האינטראקציה שלכם עם אתרי Infinity Labs, וכן באמצעות צדדים שלישיים כגון נותני השירותים שלנו (כמפורט בסעיף 3).2. מהן מטרות השימוש במידע?

אנו אוספים מידע ומשתמשים בו למטרות הבאות:

 • הפעלת אתרי Infinity Labs ותחזוקתם;
 • פיתוח ושיפור אתרי Infinity Labs והתאמה אישית של חווית הגלישה שלך ושל אחרים, בהתבסס על העדפות, חוויות ובעיות נפוצות או פרטניות;
 • יצירת קשר איתך לפי בקשתך ו/או באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירותים שלנו, וכן באמצעות הודעות שיווקיות העשויות לעניין אותך (כמפורט בסעיף 7);
 • הפקה והצגה של פרסומות ותכנים שיווקיים ביעילות רבה יותר, לרבות פרסום מבוסס הקשר, התנהגות ותחומי עניין, בהתבסס על פעילות המבקרים באתרי Infinity Labs, העדפותיהם ונתונים אחרים העומדים לרשותנו או לרשות שותפינו העסקיים;
 • הפקת תובנות הקשורות לקהלי היעד שלנו ואשר מאפשרות לנו לקיים ולשפר את פעילות השיווק והפרסום שלנו, וכן את השירותים שלנו;
 • אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית, לרבות כדי למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה, תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • יצירת נתונים סטטיסטיים מצרפיים או נתונים שהותממו באופן שהפך אותם לאנונימיים ובלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור עם אדם מזוהה באמצעים סבירים, ולו בעקיפין, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש כדי לספק ולשפר את השירותים שלנו, או לכל מטרה אחרת;
 • ביצוע ואכיפת הסכמים וכן יישוב סכסוכים משפטיים ש-Infinity Labs היא צד להם;
 • ציות לכל דרישה שחלה עלינו מכוח הוראות הדין והרשויות המוסמכות, לרבות צווי בית משפט, וכל פעולה נוספת שעשויה להצריך שימוש במידע הנוגע אליך ושלגביה נקבל מראש את הסכמתך בהתאם לדין.


בנוסף למטרות המנויות לעיל, מידע הנוגע למועמדים להכשרה בלבד נאסף ומשמש אותנו גם למטרות הבאות:

 • אימות זהותך לצורך מתן גישה למשרדי Infinity Labs ומערכותיה במסגרת המבדקים;
 • הערכת ניסיונך המקצועי, אישיותך וכישוריך על מנת לבחון, לשקול ולאמת את מידת התאמתך למסלול ההכשרה שאליו את או אתה מועמדים ואת פוטנציאל השתלבותך העתידית בעבודה עם לקוחותינו;
 • קידום הליך המיון שלך למסלול ההכשרה הרלוונטי ויצירת קשר עמך בקשר לכך (כמפורט בסעיף 7);
 • המשך פיתוח, התאמה ושיפור של הליך המיון, המבדקים ומוצרים ושירותים נוספים בהתבסס על העדפות, חוויות וקשיים נפוצים או פרטניים של מועמדים להכשרה.


בנוסף למטרות המנויות לעיל, מידע הנוגע למועמדים למשרות בלבד נאסף ומשמש אותנו גם למטרות הבאות:

 • אימות זהותך לצורך מתן גישה למשרדי Infinity Labs ומערכותיה במסגרת הליך המיון לעבודה;
 • הערכת ניסיונך המקצועי, אישיותך וכישוריך על מנת לבחון, לשקול ולאמת את מידת התאמתך למשרה אצלנו;


3. למי המידע יימסר?

לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ייתכן שנמסור מידע הנוגע אליך לצדדים שלישיים ונמענים אחרים, כמתואר מטה:

 • נותני שירותים: אנו מסתייעים בחברות חיצוניות וצדדים שלישיים אחרים המספקים לנו פתרונות ושירותים המשלימים, מאפשרים ומשפרים את השירותים שלנו או תומכים בפעילותנו. אלה עשויים לכלול שירותי אחסון מידע ושרתים, רשתות אספקת תוכן (CDNs), אבטחת מידע והגנת סייבר, איתור הונאות ומניעתן, מערכות ושירותים נלווים בתחום הגיוס, ספקי מערכות לניהול משימות ופרויקטים, ניטור והפצת דיוור אלקטרוני, פרסום ושיווק, מדיה חברתית, וכן יועצים בתחום העסקי, המשפטי, הפיננסי וכיוצא באלה (כולם ביחד – "נותני השירותים"). נותני השירותים עשויים לקבל גישה למידע הנוגע אליך בהתאם לשירות שהם נותנים ולמטרה הספציפית שלשמה התקשרנו עמם, והם יהיו רשאים להשתמש במידע זה אך ורק לאותה מטרה.
 • עובדי Infinity Labs: חלק מעובדינו עשויים לקבל גישה לפרטי מידע מסוימים בנוגע אליך, כגון זהותך ופרטי הקשר שלך, וזאת אך ורק בהיקף הנדרש למילוי תפקידם ובהתאם לצורך שלהם במידע לטובת ביצועו (למשל, קורות החיים של מועמדים להכשרה יימסרו לעובדים בצוות הגיוס).
 • שותפים עסקיים: אנו מסתייעים בשותפים עסקיים, כגון צדדים שלישיים המספקים שירותים מקצועיים הקשורים בשירותים שלנו, לצורך איתור ומימוש הזדמנויות לצמיחה עסקית וקהלי יעד חדשים. במקרים אלה, אנו עשויים למסור פרטי קשר ומידע עסקי רלוונטי הנוגע אליך עם השותף העסקי הנוגע בדבר, כדי שיוכל לפנות אליך למטרות אלה. בנוסף, אם את או אתה מועמדים להכשרה והופניתם אלינו על ידי שותף עסקי, ייתכן שנמסור לאותו שותף עדכונים בנוגע לסטטוס קבלתכם והכשרתכם. לתשומת ליבכם, אם אתם באים במגע עם מי משותפינו העסקיים, כל היבט של אותה אינטראקציה שלא קשור ישירות בשירותים שלנו או מונחה על ידינו נמצא מחוץ לשליטתנו ולתחום אחריותנו, ומדיניות פרטיות זו לא חלה עליו. בכל מקרה כזה, אנו מעודדים אתכם לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות של השותף העסקי הרלוונטי.
 • נותני חסות לאירועים: כשאת או אתה נרשמים לאירוע שאנו מארגנים, משתתפים בו או נותנים לו חסות, בכפוף לקבלת הסכמתכם מראש בהתאם לדין, נהיה רשאים למסור את פרטי ההרשמה שלכם לאחרים, לרבות הגורם המארגן, המארח ו/או נותן החסות לאירוע, נותני השירותים והדוברים בו, כדי שיוכלו לפנות אליכם עם הצעות ומידע רלוונטי, או לטובת פעילויות קידום ושיווק הקשורות באותו אירוע.
 • חברות קשורות ושינויים ארגוניים: אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך לחברות הקשורות ל-Infinity Labs למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. בנוסף, אם יחול שינוי כלשהו בעתיד בבעלות או בשליטה ב-Infinity Labs, לרבות בעקבות מיזוג או רכישה של נכסיה, Infinity Labs (או מי מהחברות הקשורות לה) תהיה רשאית למסור מידע הנוגע אליך לצדדים המעורבים באירוע כזה, ככל שהדבר יידרש באופן סביר במסגרתו. אם נסבור ששיתוף מידע כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותך במידע שיהיה ברשותנו או בשליטתנו באותה עת, ניידע אותך על אירוע כזה ועל האפשרויות העומדות בפניך בקשר אליו וזאת בדוא"ל, באמצעי תקשורת מתאימים אחרים העומדים לרשותנו, ו/או בהודעה בולטת באתרי Infinity Labs.
 • ציות להוראות הדין ובתי המשפט: אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך לרשויות מוסמכות וגורמי אכיפה או להעניק להם גישה אליו לאחר שתימסר לך על כך הודעה מוקדמת או בלעדיה, כתלות בדין החל עלינו בנסיבות העניין – אם נסבור בתום לב כי (א) חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן (למשל, מכוח צו שיפוטי או דרישה מחייבת של רשות מוסמכת); ו/או (ב) הדבר נדרש לטובת חקירה, מניעה או סיכול של פעילות בלתי-חוקית ועוולות או עבירות אחרות, חשודות או ידועות.
 • הגנה על זכויות ובטיחות: אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך לגורמים אחרים, ללא הודעה מוקדמת, אם נסבור בתום לב שהדבר יסייע להגן על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של Infinity Labs, עובדיה, נותני השירותים שלה, לקוחותיה, שותפיה העסקיים, המבקרים באתריה או כל אדם או גורם אחר.


יובהר שאנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך בדרכים נוספות, וזאת אם נתת את הסכמתך לכך, אם חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן, או אם הפכנו את המידע לאנונימי באופן שאינו מאפשר לזהות אותך באמצעים סבירים, ולו בעקיפין.


4. היכן המידע נשמר?

המידע הנוגע אליך עשוי להישמר במאגרי המידע שבבעלות Infinity Labs, וכן בידי נותני השירותים שלנו (כמפורט בסעיף 3) שעשויים להחזיק במידע או לקבל גישה אליו על מנת לספק לנו שירותים מסוימים – הן בגבולות מדינת ישראל והן במדינות אחרות, והכול בהתאם לדרישות הדין.

על אף שדיני הגנת הפרטיות עשויים להשתנות ממדינה למדינה, Infinity Labs, החברות הקשורות לה ונותני השירותים מטעמה מחויבים כל אחת ואחד להגן על המידע הנוגע אליך בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, לסטנדרטים המקובלים בשוק, וכן למנגנונים משפטיים וחוזיים מתאימים שמחייבים הגנה נאותה על מידע שאינה נופלת מזו שמחייב הדין בישראל – ללא תלות בדרישות חוקיות פחותות שעשויות לחול במדינה שאליה המידע מועבר.


5. עד מתי המידע יישמר?

אנו עשויים לשמור מידע הנוגע אליך כל עוד הוא נדרש באופן סביר לצורך המטרה או המטרות שלשמן אותו מידע נאסף או נוצר על ידינו (כמפורט בסעיף 2), ולא יאוחר מכך – הכול בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו ובכפוף לדרישות הדין. אלא אם נקבע אחרת בדין, איננו מחויבים להחזיק במידע שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח בכל עת ומכל סיבה שהיא.

אם את או אתה מועמדים להכשרה או מועמדים למשרה, ייתכן שנשמור מידע מסוים הנוגע אליכם גם לאחר שמועמדותכם התקבלה או נדחתה. זאת, כאסמכתא עבור מועמדויות נוספות שתגישו בעתיד; למקרה שתתקבלו להכשרה, למטרות נוספות הקשורות להשתתפותכם בה כמשתלמים ולצרכים עסקיים שלנו הקשורים בכך; וככל הנדרש באופן סביר לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.


6. כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) ושאר טכנולוגיות ניטור?

קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן המאוחסן על דפדפן המכשיר שלך כשאת או אתה מבקרים באתרי אינטרנט, ומאפשרים לאסוף נתונים לגבי הרגלי הגלישה שלכם. חלק מקובצי ה-Cookies יוסרו מהמכשיר שלכם כשתעזבו את האתר או תסגרו את הדפדפן, ואחרים יישמרו בזיכרון המכשיר שלכם. אנו משתמשים בשני הסוגים.

אתרי Infinity Labs משתמשים בקובצי Cookie, פיקסלים, מזהים אנונימיים וטכנולוגיות ניטור אחרות לצורך איסוף נתונים על משך הביקור שלכם, הדפים שבהם ביקרתם ומהיכן הגעתם לאתרינו, הרגלי הגלישה שלכם, פרטי ספק האינטרנט שלכם, כתובת IP, מיקום כללי של המכשיר וכיוצא באלה.

נתונים אלה נאספים כדי לסייע לנו להפעיל את אתרי Infinity Labs, לאבטח אותם ולהבטיח את פעילותם התקינה; לנטר, להעריך ולנתח את תפקוד אתרי Infinity Labs, לטייב ולשפר אותם; ליצור עבורכם חווית גלישה מותאמת אישית; להעריך את ביצועי פעילויות השיווק והפרסום שלנו; וכן להציג לכם תכנים שיווקיים מותאמים אישית, לרבות באתרים ושירותים של צדדים שלישיים; הכול למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אף שאין שינוי באופן הפעולה שלנו בתגובה לסימון "אל תעקוב" (“Do Not Track”) בשדה כותרת ה-HTTP של הדפדפן, רוב הדפדפנים מאפשרים לכם לשלוט בקובצי Cookie, כולל בחירה אם לקבל או לדחות קבצים כאלה ואם להסיר קבצים קיימים. באפשרותכם להגדיר ברוב הדפדפנים שברצונכם לקבל עדכון בגין כל קובץ Cookie, או שקבצים כאמור ייחסמו באופן זמני או קבוע.


7. כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בנוגע לשירותים שלנו או למועמדותך למסלולי ההכשרה שלנו. לדוגמה, ייתכן שנפנה אליך בדוא"ל, טלפון, הודעת טקסט או כל אמצעי אחר העומד לרשותנו כדי לספק לך מידע וחומרים לפי בקשתך, לקיים אתך ראיון טלפוני או להזמין אותך ליום מיונים במשרדינו.

פניות שיווקיות: בכפוף לקבלת הסכמתך מראש בהתאם לדין, אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל בנוגע לשירותים שלנו, מבצעים, אירועים, הצעות מיוחדות, וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור עשויות להישלח בדוא"ל, הודעת טקסט, או כל אמצעי אחר העומד לרשותנו ליצירת קשר איתך. אם את או אתה אינכם מעוניינים לקבל מאיתנו דברי פרסומת כאלה, תוכלו לבקש בכל עת להסיר את עצמכם מרשימות הדיוור שלנו בפנייה לדוא"ל [email protected], או לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו בהודעות שיישלחו אליכם לעניין "הסרה מרשימת הדיוור", "הפסקה", "שינוי העדפות דוא"ל" וכיוצא באלה.

הפניות חבר-מביא-חבר: אנו עשויים לפנות אליך בהצעה להגיש מועמדות למסלולי ההכשרה שלנו, אם חבר או חברה שלך (כגון משתלמים או בוגרים של מסלולי ההכשרה שלנו, או שותפינו העסקיים) מסרו לנו את פרטי הקשר שלך והצהירו בפנינו שקיבלו מראש את הסכמתך למסירת פרטיך לידינו כדי שנוכל ליצור איתך קשר למטרה זו.


8. כיצד המידע מאובטח?

אנו נוקטים אמצעי אבטחה פיזיים, טכנולוגיים וארגוניים נאותים על מנת להגן על המידע השמור אצלנו ואצל נותני השירותים שלנו, בהתאם לדרישות הדין ולסטנדרטים המקובלים בשוק (כולל הצפנה במקרים המתאימים). עם זאת, חשוב שתהיו מודעים לכך שללא תלות באמצעי האבטחה הננקטים, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט ובהתאם, Infinity Labs אינה יכולה להבטיח הגנה אבסולוטית למידע שמאוחסן אצלה או בידי נותני שירותים מטעמה מפני כל תקלה, פריצה, חדירה או כל שימוש אחר לרעה.


9. איך ניתן לממש את זכויותיך ביחס למידע?

אם ברצונך לממש את זכויותיך לפי דין לעיין במידע הנוגע אליך ששמור אצלנו, ובמקרה המתאים לבקש שנתקן מידע כאמור, באפשרותך לעשות כן בפנייה לדוא"ל [email protected]. במקרה הצורך, ייתכן שנבקש ממך למסור פרטים ומסמכים נוספים כדי שנוכל לאמת את זהותך ולוודא שמידע כאמור ייחשף רק בפני מי שאליו או אליה הוא נוגע. פרטים ומסמכים נוספים כאמור, וכן התכתובת שלך מולנו בנוגע לבקשה שלך, יישמרו אצלנו לצרכים משפטיים (כגון תיעוד של אימות זהות המבקש או המבקשת לעיין במידע) בהתאם לאמור בסעיף 5.

לתשומת לבך, הזכויות שהדין מקנה לך במידע שנוגע אליך אינן מוחלטות. בהתאם, ייתכנו מצבים שבהם נהיה רשאים או מחויבים לסרב לספק לך את המידע המבוקש, כולו או חלקו, בצירוף נימוקים כנדרש לפי דין.


10. הודעות כלליות ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: האמור במדיניות פרטיות זו עשוי להתעדכן מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת שלה באתרי Infinity Labs. הגרסה המעודכנת תהיה תקפה למן מועד פרסומה. עם זאת, אם נסבור שעדכון או תיקון כאמור כוללים שינויים מהותיים, תינתן על כך הודעה מוקדמת באתר או באמצעי תקשורת מתאים אחר העומד לרשותנו. בתום התקופה שתצוין באותה הודעה, כל התיקונים ייחשבו כמוסכמים עליך.

קישורים לאתרים חיצוניים: אף שאתרי Infinity Labs עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ולשירותים שהם מציעים, כגון לקוחות ושותפים עסקיים שלנו, Infinity Labs אינה אחראית לאופן שבו צדדים שלישיים נוהגים במידע שלך. אתרים חיצוניים כאמור וכל מידע שעשוי להימסר או להיות מעובד באמצעותם, כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים, ולא למדיניות פרטיות זו. אנו מעודדים אותך לשים לב בעת עזיבת אתרי Infinity Labs לטובת אתרים אחרים, ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים וגורמים חיצוניים.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לפרטיותך במידע ששמור אצלנו, אם יש לך חששות בעניין זה או שברצונך להגיש תלונה בנוגע לכך, באפשרותך ליצור איתנו קשר בדוא"ל [email protected].