Almog | מתכנת

"למדתי הנדסת מכונות בבן גוריון. אחרי התואר חיפשתי עבודה כחצי שנה ולא מצאתי משהו שאהבתי, לא מצאתי משהו בפיתוח. רציתי לעבוד יותר עם הראש ופחות עם הידיים, אז החלטתי ללכת על ההסבה של אינפיניטי. בהכשרה אתה נמצא עם קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים כל הזמן, ככה שאתם באמת לומדים להיות חברים ולעבוד ביחד כצוות. יחד עם זאת, אתה גם לומד להיות עצמאי. כל בעיה שהיא אתה יכול למצוא לבד ולפתור לבד וזה נורא מקל עלייך כשאתה מגיע למקום עבודה חדש"

אלמוג, בוגר הסבה לפיתוח תוכנה באינפיניטי לאבס, עובד כמתכנת
אלמוג, בוגר הסבה לפיתוח תוכנה באינפיניטי לאבס, עובד כמתכנת

"אלטרנטיבה לאקדמיה: Infinity מלמדת פיתוח תוכנה ב-7.5 חודשים"

"תכנית העילית שמסבה מצטיינים להייטק במקצועות שונים"

"בוגרי התכנית מסיימים את ההכשרה כשווי ערך לאנשי פיתוח"

"המסגרת הכי מחופשת על ידי מתעניינים בהסבה לפיתוח תוכנה"