יצחק הרצוג, יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית, מברך על היוזמה של Infinity Labs R&D “עולים להייטק” לגיוס והכשרת עולים חדשים בארץ מוצאם לפני עלייתם לישראל