עם הפנים קדימה

Scan_20171205_100531_004

Scan_20171205_100729

בישראל יש כ-270,000 אנשים שמועסקים באופן ישיר בתעשיות עתירות ידע, ואנחנו מאמינים שיש צורך להכפיל את המספר כדי שנוכל לספק כח אדם לתעשיות הזנק וגם למרכזי פיתוח שמוקמים כאן בישראל.